arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

3e Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie Congres

8-9 februari 2018

Heerlickheijd van Ermelo

Geachte collegae,

Graag nodigen wij u uit voor het 3e Nederlandse Multidisciplinaire Gastro-intestinale Oncologie Congres dat op initiatief van de 5D’s, de onderzoeksgroepen DCCG, DHCG, DPCG, DPOG enDUCG, georganiseerd wordt op donderdag 8 en vrijdag 9 februari 2018 in het comfortabele Golden Tulip Hotel de Heerlickheijd van Ermelo.

De twee voorgaande edities van het Nederlandse Multidisciplinaire Gastro-intestinale Oncologie Congres in 2014 en 2016 waren een groot succes. Tijdens deze congressen werd eens te meer duidelijk hoe samenwerking kan resulteren in studies die internationaal veel aandacht krijgen. De 5D’s bouwen verder op een langbestaande Nederlandse traditie van hoogwaardig basaal, translationeel en klinisch multicenter onderzoek op de verschillende deelgebieden van de GI oncologie. Uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën tussen de 5D’s is zeer inspirerend gebleken. Dit is de basis voor het voortzetten van de prille traditie van het 5D’s congres.

Voor februari 2018 hebben we weer een boeiend multidisciplinair programma voor u samengesteld. Het programma is thematisch opgebouwd, waarbij elk thema vanuit de verschillende ziektebeelden wordt belicht. Daarnaast zullen enkele lopende en geplande studies van de verschillende groepen worden toegelicht. Met dit programma wordt beoogd om te discussiëren over ontwikkelingen waar wij allen als MDL-artsen, radiologen, oncologisch chirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen mee te maken hebben. Nieuw in het programma is een paneldiscussie aan de hand van casuïstiek, waarin ook vanuit de zaal veel interactie wordt verwacht.

Naar aanleiding van evaluaties is gekozen voor Nederlands als voertaal van het congres. Wij hopen u allen in groten getale te mogen ontmoeten op 8 en 9 februari 2018 in Ermelo.

Namens de congrescommissie 5D’s
Prof.dr. Marco Bruno, maag-darm-leverarts, namens DPCG
Dr. Ignace de Hingh, chirurg-oncoloog, namens DPCG / DPOG
Dr. Heinz-Josef Klümpen, internist-oncoloog, namens DHCG
Dr. Grard Nieuwenhuijzen, chirurg-oncoloog, namens DUCG
Dr. Pieter Tanis, chirurg-oncoloog, namens DCCG

Onderzoeksgroepen
Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG)
Dutch Hepatocellular Carcinoma Group (DHCG)
Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG)
Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG)