arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemeen

Algemene informatie

Datum
Donderdag 6 & vrijdag 7 februari 2020

Locatie
Heerlickheijd van Ermelo
Staringlaan 1
3852 LA Ermelo
0341 568 585

Doelgroep
Chirurg-oncologen, internist-oncologen, klinisch genetici, maag-darm-leverartsen, pathologen, radiologen, radiotherapeut-oncologen, nucleair geneeskundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door de volgende verenigingen:
– Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari
– Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari
– Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari
– NAPA – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari
– De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari
– Verpleegkundig specialisten – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari
– Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari
– Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari
– Nederlandse Vereniging voor Radiologie NVvR) – met 6 punten op 6 februari en 5 punten op 7 februari