arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemeen

Algemene informatie

Datum
Donderdag 6 & vrijdag 7 februari 2020

Locatie
Heerlickheijd van Ermelo
Staringlaan 1
3852 LA Ermelo
0341 568 585

Doelgroep
Chirurg-oncologen, internist-oncologen, klinisch genetici, maag-darm-leverartsen, pathologen, radiologen, radiotherapeut-oncologen, nucleair geneeskundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:
– Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
– Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
– De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
– Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
– Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
– Nederlandse Verenging voor Pathologie (NVvP)
– Nederlandse Vereniging voor Radiologie NVvR)
– Verpleegkundig specialisten
– NAPA