arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Presentaties 2018

Donderdag 8 februari 2018

09.05 – 10.15 Beeldvorming; state of the art en nieuwe ontwikkelingen

MRI voor detectie van peritoneaal metastasen
Max Lahaye, AvL

Near-infra red immunofluoresecntie met tumor specifieke antilichamen
Gooitzen van Dam, UMCG

DHCG: Respons evaluatie van nieuwe therapie lokaal en systemisch (i-RECIST)
Jan Pieter Pennings, UMCG

10.45 – 12.15 Vroegcarcinoom

Surveillance for Pancreatic Cancer in High-Risk Individuals
Hans Vasen, LUMC

ESD en EMR als rescue voor recidief na CRT
Peter Siersema, Radboudumc

Rol van de patholoog in de beoordeling van endoscopische resecties van vroegcarcinomen van upper GI
Iris Nagtegaal, Radboudumc

13.30 – 14.15 Neo-adjuvante therapie; indicatiestelling en technische ontwikkelingen

DHCG: Downstaging voor levertransplantatie
Koert de Jong, UMCG

Radiotherapie voor het rectumcarcinoom: van meer naar minder of soms toch meer?
Maaike Berbée, MAASTRO

Key note lecture:
De klassieke RCT heeft als studie design zijn langste tijd gehad
Dr. C.J. Buskens, chirurg / epidemioloog, AMC

 

17.30 – 18.30 Complexe casuistiek – MDO discussie

Casus rectosigmoidcarcinoom met multipele interventies voor metachrone metastasen en locoregionaal recidief
Jarmila van der Bilt, Flevoziekenhuis

Vrijdag 9 februari 2018

07.45 Ontbijtsymposium: Less is more, more is better?
De rol van ziekenhuisfactoren in de uitkomst van curatieve en palliatieve zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker

Ziekenhuisvolume geassocieerd met overleving patiënten met gemetastaseerd slokdarm- en maagkanker, behandeld met palliatieve systeemtherapie
Martijn van Oijen, klinisch epidemioloog, AMC

09.30 – 10.15 Chirurgie; less is more?

Wat is de toegevoegde waarde van laparoscopie bij resectie HCC/CRCLM
Ronald van Dam, MUMC+

Laparoscopische maagresectie –laparoscopisch vs open?
Richard van Hillegersberg, UMCU

 

10.45 – 12.00 Presentatie studies van: DPOG en DHCG

Cytoreductie en HIPEC voor CRC met of zonder systeemtherapie (CAIRO 6)?
Ignace de Hingh, Catharina Ziekenhuis

Implementatie van biobanking/parelsnoer HCC en cholangiocarcinoom
Minneke Coenraad, LUMC

 

14.00 – 15.15 Multimodale behandeling metastasen

Oligometastasen HCC en cholangioca
Jan IJzermans, EMC

Peritoneaal en levermetastasen CRC
Djamila Boerma, St. Antonius Ziekenhuis