Claudia Schuurhuizen, radiotherapeut oncoloog in opleiding, Erasmus MC, Rotterdam

Biografie:
Claudia Schuurhuizen heeft na haar opleiding tot basisarts in het VUmc te Amsterdam, haar promotietraject afgerond binnen de Medische Oncologie aldaar. Haar promotie richtte zich op het verbeteren van welzijn en kwaliteit van leven binnen patiënten met gevorderd colorectaalcarcinoom, door middel van optimaliseren van psychosociale ondersteuning en symptoombestrijding, onder leiding van Henk Verheul. In 2018 startte zij haar opleiding tot radiotherapeut in het Erasmus MC te Rotterdam. Afgelopen jaar heeft zij met de online adaptieve behandeling voor rectumcarcinomen opgestart. Vanaf april heeft zij haar carriere als staflid binnen de GE en hematologie in het ErasmusMC voortgezet.

Sessie informatie:
De laatste jaren zijn er veel veranderingen gaande in de behandeling van het (gevorderd) rectumcarcinoom. Intensivering van (neo)adjuvante behandelingen middels chemotherapie of dosisescalatie van de bestraling wordt in veel trials onderzocht, mede om orgaansparing mogelijk te maken. Immunotherapie bij dMMR/MSI rectumpatienten lijkt veel belovend. Maar wat is de rol van immunotherapie voor pMMR/MSS rectumpatienten en in welke vorm kan radiotherapie daarin bijdragen?

  • Plenair programma

    Brachytherapie bij rectumcarcinoom icm imunotherapie

    Datum: 19 jun 2024Tijd: 15:00 - 15:15 CET