Grard Nieuwenhuijzen, chirurg, Catharina ziekenhuis, Eindhoven

Biografie:
Grard Nieuwenhuijzen is Upper GI Chirurg in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Naast verbetering van chirurgische zorg in het bijzonder, heeft de organisatie en uitkomsten van goede netwerkzorg zijn speciale aandacht.

Sessie informatie:
Organisatie van de zorg in de dagelijkse praktijk.

Verbetering uitkomsten door inzet regionaal MDO

Het regionale MDO wordt als ruggengraad van een tumor type netwerk gezien. In het MDO wordt het meest adequate beleid besproken en vindt onderlinge afstemming van de zorg plaats. Dichtbij wat dichtbij kan en ver af wat op een andere locatie moet. De participatie van de behandelend arts en tumor type experts in het expert MDO is daarbij van groot belang. Landelijke data tonen aan dat er nog een grote variatie is in het bespreken van patienten in het regionale expert MDO. Verschillende factoren zijn daarmee geassocieerd. Door het implementeren van een upper GI regionaal MDO neem de kans op een curatieve behnadeling toe, wordt een adequater palliatief beleid gekozen, neemt de participatie in studies toe en ultimo is aangetoond dat van de gehele populatie de overleving toeneemt.

 

  • Plenair programma

    Verbetering uitkomsten door inzet regionaal MDO

    Datum: 18 jun 2024Tijd: 11:45 - 12:00 CET