Jan Willem de Groot, Internist-oncoloog, Isala Ziekenhuis

Biografie:
Jan Willem de Groot is internist-oncoloog in Isala Zwolle met als aandachtsgebieden immuuntherapie en gastro-intestinale tumoren. Hij is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, de Dutch Colorectal Cancer Group en de Dutch Pancreatic Cancer Group.

Sessieinformatie:
Immuuntherapie met checkpointremmers is een relatief nieuwe behandelmethode tegen kanker die steeds meer toegepast wordt in de praktijk. Tot 40 procent van de patiënten met gevorderde kanker komt in aanmerking voor immuuntherapie. Wat immuuntherapie uniek maakt, is dat bij respons het effect vaak aanhoudt jaren nadat de behandeling gestopt is. Een deel van de patiënten met uitgezaaide kanker kan met immuuntherapie genezen. Doordat meer patiënten door immuuntherapie langdurig overleven, is aandacht voor de bijwerkingen en langetermijneffecten steeds belangrijker. Bijwerkingen van immuuntherapie lopen erg uiteen in presentatie en ernst van de  klachten. Bovendien gaan bijwerkingen van immuuntherapie niet vanzelf over. Om te voorkomen dat patiënten ernstig ziek worden of overlijden, worden in geval van bijwerkingen immuunsuppressieve medicijnen gebruikt. Hierbij moet gezocht worden naar een delicate balans tussen immuunactivatie en – suppressie. Deze presentatie geeft een overzicht van de toepassingen en bijwerkingen van immuuntherapie.

  • Plenair programma

    Overzichtsverhaal bijwerkingen immuuntherapie

    Datum: 19 jun 2024Tijd: 09:30 - 09:59 CET