arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Woensdag 29 juni

woensdag 29 jun

08:00

Ontvangst

Vroegcarcinomen

08:30

Rol van artificiële intelligentie bij screening en surveillance van gastro-intestinale maligniteit

Erik Schoon, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

09:00

Van wetenschappelijke onderzoek naar aanbeveling in de richtlijn

Pieter Tanis, Erasmus MC

Behandeling van UGI tumoren met immunotherapie

09:30

Rol immuuntherapie voor slokdarm- en maagcarcinoom

Nadia Haj Mohammad, UMC Utrecht

Biografie
Internist oncoloog gespecialiseerd in upper GI tumoren alsmede primaire levertumoren. Daarnaast penningmeester van de DUCG en lid richtlijncommissie oesophaguscarcinoom, cholangiocarcinoom en HCC.

Haj Mohammad

Nadia Haj Mohammad

Internist-oncoloog

09:55

Ontwikkelingen in de systemische behandeling van het hepatocellulair carcinoom

Judith de Vos, MUMC+, Maastricht

Biografie
Judith de Vos-Geelen is medisch oncoloog van het Maastricht UMC+, waarbij zij gespecialiseerd is in HPB-tumoren. Zij is secretaris van de DHCG, lid van de wetenschappelijke commissie van de DPCG, landelijke richtlijn commissie hepatocellulair carcinoom en richtlijn commissie pancreascarcinoom.

Judith de Vos

Judith de Vos- Geelen

Internist-oncoloog

10:15

Pauze

Presentatie studies m.b.t. Gemetastaseerde ziekte

10:45

TIMEPAN Studie (timing van start chemotherapie)

Simone Augustinus, Amsterdam UMC

Biografi
Arts-onderzoeker HPB-chirurgie in het Amsterdam UMC.

Simone Augustinus

Simone Augustinus

Onderzoeker

11:10

Behandeling en uitkomsten van gemetastaseerd en/of gerecidiveerd slokdarm- of maagkanker in Nederland

Rob Verhoeven, IKNL, Utrecht

In Nederland worden jaarlijks zo’n 4000 patiënten gediagnosticeerd met slokdarm- of maagkanker, 38% tot 48% van de patiënten heeft bij diagnose al een incurabel ziektestadium. Uitkomsten van klinische trials zijn door strenge selectiecriteria niet altijd goed te extrapoleren naar de gehele patiënten populatie. In deze presentatie zal stil gestaan worden bij onderzoeken die gedurende de afgelopen jaren uitgevoerd zijn met data van patiënten met gemetastaseerd en/of gerecidiveerd slokdarm- of maagkanker uit de dagelijkse Nederlandse praktijk. Welk deel van de patiënten wordt actief behandeld en hoe is de overleving in de dagelijkse praktijk? Verder zal een vergelijking van overleving van patiënten met synchrone, metachrone en intervalmetastasen gepresenteerd worden.

Rob Verhoeven

Rob Verhoeven

Epidemioloog

11:35

Intraperitoneale chemotherapie voor uitgebreide peritoneale metastasering: de INTERACT studies

Pim Burger, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

12:00

OLIPEC trial ; cytroreductie en HIPEC en behandeling van oligo – hematogene – metastasen na inductie chemotherapie

Jurriaan Tuynman, Amsterdam UMC

12:25

Intra-arteriele pomp chemotherapie voor niet-resectabel intra-hepatisch cholangiocarcinoom

Bas Groot Koerkamp, Erasmus MC

12:45

Lunch

Richtlijnen

14:00

Diagnostische laparoscopie voor maagkanker

Johanna van Sandick, NKI-AVL, Amsterdam

Biografie
Werkzaam in het NKI-AvL in Amsterdam. Als oncologisch en gastro-intestinaal chirurg met researchbelangstelling gericht op de multimodale behandeling van patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom. Focuspunten hierbij zijn de tumorresponspredictie gedurende de (voor)behandeling, het individualiseren van de behandeling en – in het bijzonder – de behandeling van beperkt (peritoneaal) gemetastaseerde ziekte.

Johanne van Sandick

Johanna van Sandick

Chirurg-oncoloog

The Battle

14:30

Protonen vs. Fotonen

Kristel Muijs, UMCG, Groningen & Paul Jeene, Radiotherapiegroep

Sinds Juli 2021 is het mogelijk om slokdarmcarcinoom patiënten in Nederland te behandelen met protonen radiotherapie. Protonen radiotherapie is een nieuwe bestralingstechniek, die door z’n fysische eigenschappen ervoor zorgt dat er minder straling in het omliggende weefsel, zoals hart en longen, komt. Minder straling in deze kritieke organen kan de kans op complicaties verminderen. Vragen als ‘Heeft iedereen hier baat van?’ en ‘Wat is de rol van fotonen radiotherapie?’ zullen aan bod komen.

Kristel Muijs

Kristel Muijs

Radiotherapeut-oncoloog

Paul jeene

Paul Jeene

Radiotherapiegroep

15:00

DPCG | Waardegedreven zorg/PROMS-PREMS in de spreekkamer

Barbara van Leeuwen, UMCG, Groningen

Biografie
Barbara van Leeuwen is hoogleraar chirurgische oncologie, in het bijzonder chirurgie bij ouderen. Haar chirurgische expertise betreft behandeling van patiënten met melanoom , sarcoom en peritonitis carcinomatosis. In zowel preklinisch als klinisch onderzoek ligt de focus op de inflammatoire respons die door een operatie wordt veroorzaakt en de gevolgen daarvan voor de oudere patiënt. Met haar internationale consortium CHANGE, draagt ze bij aan de kennis die noodzakelijk is om het huidige zorgsysteem te transformeren van ziekte gedreven naar waardegedreven.

Barbara van Leeuwen

Barbara van Leeuwen

Chirurg-oncoloog

15:30

Afsluiting en borrel