Accreditatie

Accreditatie is toegekend door: dinsdag 18 juni 2024 woensdag 19 juni 2024
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) 6 punten 5 punten
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) 6 punten 5 punten
De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) 6 punten 5 punten
Verpleegkundig specialisten 6 punten 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 6 punten 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 6 punten 5 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 6 punten 5 punten
Accreditatie is aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)