arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

donderdag 06 feb

08:30

Inschrijving en ontvangst

08:55

Opening

Beeldvorming; state of the art en nieuwe ontwikkelingen

09:00

Controversus over MRI rectum (EMVI, T1 carcinoom); radiomics

09:15

Lirads. Zin en onzin

Jan Pieter Pennings, UMCG, Groningen

09:30

Surveillance hoog risico personen met EUS en MRI

Kasper Overbeek, Erasmus MC, Rotterdam

09:45

MRI voor peritoneale metastasen, kan het invasieve diagnostiek voorkomen?

Max Lahaye, AvL, Amsterdam

10:00

Rol van de MRI in de preoperatieve diagnostiek van het slokdarm en maagcarcinoom

Stella Mook, UMC Utrecht

10:15

Pauze

Diagnostiek en preventie - translationele moluculaire diagnostiek / vroeg diagnostiek

10:45

Rol van ctDNA voor respons evaluatie, residu, vroeg detectie recidief

Remond Fijneman, NKI-AvL, Amsterdam

11:00

Surveillance voor hepatocellulair carcinoom; rol voor AFP

Karel van Erpecum, UMC, Utrecht

11:15

COLOPEC 2: Rationale en opzet trial

Pieter Tanis, Amsterdam UMC Locatie AMC

11:30

Rol van Tumor environment in Upper GI

Liudmila Peppelenbosch-Kodach, AvL, Amsterdam

Neo-adjuvante therapie; indicatiestelling en technische ontwikkelingen

11:45

Neo adjuvante immuun therapie

Myriam Chalabi, AvL, Amsterdam

12:00

Rol van neoadjuvante therapie bij het pancreascarcinoom - heden en toekomst

Bas Groot Koerkamp, Erasmus MC, Rottendam

12:15

MRI-geleide neo-adjuvante radiotherapie bij gastro-intestinale tumoren

Martijn Intven, UMC Utrecht

12:30

Lunch

Keynote lectures

13:30

Keynote lecture: Prehabilitatie in Gastro-Intestinale Oncologie

Gerrit Slooter, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

14:15

Keynote lecture: Experimentele modellen in gastro-intestinale oncologisch research

Wim Ceelen, UZ Gent, Belgie

14:45

Break

Presentaties studies DCCG & DPOG

15:15

Presentaties studies DCCG

Miriam Koopman, UMC Utrecht

15:55

Presentaties studies DPOG

Pim Burger, Catharina Ziekenhuis Eindhoven & Helma van Grevenstein, UMC Utrecht

Complexe casuistiek

16:35

Complexe casuistiek

17:30

Borrel

18:30

Fire place lecture

vrijdag 07 feb

07:30

Registratie

07:45

Satelliet symposium Servier

Functionele problematiek na GI-chirurgie

08:30

Functionele problemen na lage rectumchirurgie

Hans de Wilt, Radboudumc

08:50

Functional problems after Upper GI surgery

Sheraz Markar, Imperial College London, UK

Systeem- Targeted en Immunotherapie

09:30

Nieuwe ontwikkelingen voor leverkanker

Ferry Eskens, Erasmus MC, Rotterdam

10:00

Neo-adjuvant FLOT of CRT voor junctie tumoren

Nadia Mohammed UMC, Utrecht

10:15

Break

Presentatie van studies : DHCG, DUCG en DPCG

10:45

Presentatie van studies DHCG

Heinz-Josef Klümpen - Amsterdam UMC Locatie AMC & Mark Burgmans, LUMC, Leiden & Stijn Franssen, Erasmus MC, Rotterdam

11:25

Presentatie van studies DUCG

Tom Rozema, Instituut Verbeeten & Arjen van Veen, UMC Utrecht & Charlotte Kroes, UMC Amsterdam

12:05

Presentatie van studies DPCG

Marieke Walma, UMC Utrecht & Kiki Janssen, Erasmus MC & Hanneke Wilmink, Amsterdam UMC Locatie AMC

12:45

Lunch

Multimodale behandeling metastasen

13:45

Peritoneale metastasen, wel of geen HIPEC?

Niels Kok, AvL, Amsterdam

14:00

Lokale behandeling longmetastasen, bij wie en hoe?

Martijn Meijerink, Amsterdam UMC - Locatie VUmc

14:15

Dutch Oncology Research Platform (DORP)

Evelijn Zeijdner, project coördinator project management, Dutch Oncology Research Platform (DORP)

The Battle

14:30

Battle I - Lever transplantaties voor CRC metastase

Henk Verheul, Radboudumc, Nijmegen, Erwin Kompanje, Erasmus MC, Rotterdam en Kees Verhoef, Erasmus MC, Rotterdam

15:00

Battle II -ROBOT chirurgie in de Upper GI: The next level of een hype?

Ewout van Kouwenhoven, ZGT, Almelo & Stijn van Esser, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

15:30

Afsluiting en borrel