arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

donderdag 06 feb

08:30

Inschrijving en ontvangst

08:55

Opening

Beeldvorming; state of the art en nieuwe ontwikkelingen

09:00

Controversus over MRI rectum (EMVI, T1 carcinoom); radiomics

09:15

Lirads. Zin en onzin

09:30

Surveillance hoog risico personen met EUS en MRI

09:45

MRI voor peritoneale metastasen, kan het invasieve diagnostiek voorkomen?

10:00

Rol van de MRI in de preoperatieve diagnostiek van het slokdarm en maagcarcinoom

10:15

Pauze

Diagnostiek en preventie - translationele moluculaire diagnostiek / vroeg diagnostiek

10:45

Rol van ctDNA voor respons evaluatie, residu, vroeg detectie recidief

11:05

Surveillance voor hepatocellulair carcinoom; rol voor AFP

11:25

Rol van Tumor environment in Upper GI

Neo-adjuvante therapie; indicatiestelling en technische ontwikkelingen

11:45

Neo adjuvante immuun therapie

12:05

Rol van neoadjuvante therapie bij het pancreascarcinoom - heden en toekomst

12:25

MRI guided bestralingen voor pancreas en slokdarm carcinoom

12:45

Lunch

Keynote lecture - Prehabilitatie

14:00

Keynote lecture - Prehabilitatie

Presentatie van studies

14:45

Presentatie studies van: DCCG en DPOG

Break

15:45

Complexe casuistiek

16:15

Casuïstiek

17:15

Borrel

18:30

Fire place lecture

vrijdag 07 feb

Registratie

07:30

07:45

Satelliet symposium

Patient gestuurde follow up - colorectaal

Follow-up CRC alle lijnen

08:45

Targeted Therapie - systeemtherapie & immunotherapie

09:30

Nieuwe ontwikkelingen voor leverkanker

09:45

Duur systemische therapie niet gemetastaseerde setting

10:00

Neo-adjuvant FLOT of CRT voor junctie tumoren

10:15

Break

Presentatie van studies : DHCG, DUCG en DPCG

10:15

12:15

Lunch

Multimodale behandeling metastasen

13:30

Peritoneale metastasen en levermetastasen,

13:45

Lokale behandeling longmetastasen,

14:00

Organoiden en HIPEC

The Battle

14:00

Battle I

14:30

Battle II

15:00

Battle III